Het digitale economielokaal van het Insula College

 

Welkom in het digitaal economielokaal. Je kunt hier via ons Youtube kanaal allerlei instructiefilmpjes vinden, die je helpen om de leerstof beter te begrijpen. Je kunt oefenen met recente centrale examens. De opgaven en de uitgebreide uitwerkingen vind je op de site.  Ook als je moeite hebt met rekenen kun je hier terecht. Onder vaardigheden tref je een leermodule van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) aan, waar rekenvaardigheden worden uitgelegd en die je ook veel oefenmateriaal biedt. Je kunt ook de rekentoets (3F) van een drietal jaren oefenen. 

Mindmappen is een vaardigheid die veel mensen gebruiken om de stof samen te vatten., Bij mindmappen gebruik je beide hersenhelften. Je combineert dan creativiteit met kennisverwerking,

Als je een keuzeonderwerp / profielwerkstuk moet maken en je hebt moeite om een onderwerp te vinden, moet je maar eens bij keuze onderwerpen kijken. Daar tref je duizenden onderwerpen aan en niet alleen voor economie.

Vooral gebruikers van de economiemethoden "Economie moet je doen" en "Economie Integraal" zullen veel baat hebben bij deze site. Maar ook gebruikers van andere methoden moeten hetzelfde examen doen en kunnen er daarom veel nut van hebben.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Paul Bloemers, die de basis heeft gelegd voor veel powerpoints, waar ik op mocht en kon voortbouwen.

Hans Vermeulen